mandag 12. oktober 2015

Åsvang skoles fugleproduksjon

Elevene ved Åsvang skole vil i høst lage et rikt og variert utvalg av trekkfugler, stamfugler og fantasifugler her på ReMida.

Første klasse har laget materialskisser av disse flotte fuglene: