onsdag 18. mars 2015

Foredrag med digitalista Markus Bergenord

Barnehagepersonale fra Reggio Emilia-nettverket var på foredrag om bruk av digitale verktøy i barnehagen. Det var den svenske pedagogen Markus Bergenord, som jobber som digitalista ved en barnehage i Stockholm, som foreleste om hvordan de praktisk tok i bruk digitale verktøy som i
Ipad, MusicMaker, web-kamera, projektor etc.

fredag 6. mars 2015

Workshop Alba-barnehager

Alba barnehagene hadde medarbeidere på workshop i Remidas lokaler. Hovedforedragsholdere var Per Bernemyr fra Reggio Emilia Institutet i Stockholm og Anne Helga Henning, atelierista ved Svartlamon kunst- og kulturbarnehage.


Anne Helga presenterer fra prosjektarbeid ved barnehagen. 
Blindtegning (bare se på objektet, ikke på papiret)
jobbing med pinner som materiale


onsdag 4. mars 2015

ReMida Lys og Lyd-Laboratorium
Nå har ReMida laget et lys- og lyd-laboratorium, der vi kan forske på lys med og uten farger, ta opp lyder og bearbeide dem digitalt.


LYS-LAB

Grillstadfjæra barnehage besøker vår lys-lab
LYD-LAB
Lademoen barnehage jobber i lyd-laben.